Salg av livdyr av hjort. Du kan få avlsbukker, kalver og voksne simler.

Som følge av at neste generasjon lar vente på seg til å overta her på Farbergshagen Gård, har vi bestemt oss for å redusere antall livdyr.
Etter mange år med systematisk avl av livdyr har vi for salg dyr av aller beste kvalitet.
Våre dyr er store med godt gemytt og helt tamme.
Vi kan levere ungdyr, hinner og voksne bukker.